ร่วมงานกับเรา

 

 

 

 

บริษัท เคดี โซลูชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด

 

     ตำแหน่ง :

      - วิศวกรอิเล็กทรอนิกส์ 

     รายละเอียดของงาน : 

      - วิเคราะห์และออกแบบวงจร

      - ออกแบบ schematics และ PCB 

      - พัฒนาซอฟแวร์และเขียนไมโครคอนโทรลเลอร์

      - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

     อัตรา :   

      - 2

     เงินเดือน :

      - ตามตกลงและประสบการณ์

     คุณสมบัติผุ้สมัคร :

      - เพศ ชาย/หญิง

      - อายุไม่เกิน 27 ปี

      - วุฒิการศึกษาระดับปวส. หรือ ปริญญาตรี  สาขาอิเล็กทรอนิกส์ 

      - ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

      - มีความขยัน อดทน สุภาพเรียบร้อย ตรงต่อเวลา 

      - มีความรับผิดชอบสูง สามารถทำโอทีได้

      - มีใบขับขี่รถยนต์ 

      - ถ้าสามารถพูดภาษาญี่ปุ่นได้ จะรับพิจราณาเป็นพิเศษ

     สถานที่ทำงาน :

      -  89/20 หมู่ 5 ซอยหมู่บ้านทิพวัล1 ซอย21/2  ถนนเทพารักษ์  ต.บางเมืองใหม่  อ.เมือง  สมุทรปราการ 10270

     วิธีการสมัคร :

      - ส่ง resume มาทาง Email : kd_solution@hotmail.com หรือ suprakan.k@koyo-densi.sakura.ne.jp

      หลังจากทางเราได้รับแล้วจะติดต่อกลับไป

      เพื่อนัดสัมภาษณ์อีกครั้ง

 
  ร่วมงานกับเรา

 

 

 

บริษัท เคดี โซลูชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด 

  ตำแหน่ง :

   - วิศวกรอิเล็กทรอนิกส์ 

  รายละเอียดของงาน : 

   - วิเคราะห์และออกแบบวงจร

   - ออกแบบ schematics และ PCB 

   - พัฒนาซอฟแวร์และเขียนไมโครคอนโทรลเลอร์

   - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  อัตรา :  

   - 2

  เงินเดือน :

   - ตามตกลงและประสบการณ์

  คุณสมบัติผุ้สมัคร :

   - เพศ ชาย/หญิง

   - อายุไม่เกิน 27 ปี

   - วุฒิการศึกษาระดับปวส. หรือ ปริญญาตรี  สาขาอิเล็กทรอนิกส์ 

   - ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

   - มีความขยัน อดทน สุภาพเรียบร้อย ตรงต่อเวลา 

   - มีความรับผิดชอบสูง สามารถทำโอทีได้

   - มีใบขับขี่รถยนต์ 

   - ถ้าสามารถพูดภาษาญี่ปุ่นได้ จะรับพิจราณาเป็นพิเศษ

  สถานที่ทำงาน :

   -  89/20 หมู่ 5 ซอยหมู่บ้านทิพวัล1 ซอย21/2  ถนนเทพารักษ์  ต.บางเมืองใหม่  อ.เมือง  สมุทรปราการ 10270

  วิธีการสมัคร :

   - ส่ง resume มาทาง Email : kd_solution@hotmail.com หรือ suprakan.k@koyo-densi.sakura.ne.jp หลังจากทางเราได้รับแล้วจะติดต่อกลับไปเพื่อนัดสัมภาษณ์อีกครั้ง

 

  ร่วมงานกับเรา

 

 

 

บริษัท เคดี โซลูชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด

 

     ตำแหน่ง :

      - วิศวกรอิเล็กทรอนิกส์ 

     รายละเอียดของงาน  

      - วิเคราะห์และออกแบบวงจร

      - ออกแบบ schematics และ PCB 

      - พัฒนาซอฟแวร์และเขียนไมโครคอนโทรลเลอร์

      - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

     อัตรา :  

      - 2

     เงินเดือน :

      - ตามตกลงและประสบการณ์

     คุณสมบัติผุ้สมัคร :

      - เพศ ชาย/หญิง

      - อายุไม่เกิน 27 ปี

      - วุฒิการศึกษาระดับปวส. หรือ ปริญญาตรี  สาขาอิเล็กทรอนิกส์ 

      - ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

      - มีความขยัน อดทน สุภาพเรียบร้อย ตรงต่อเวลา 

      - มีความรับผิดชอบสูง สามารถทำโอทีได้

      - มีใบขับขี่รถยนต์ 

      - ถ้าสามารถพูดภาษาญี่ปุ่นได้ จะรับพิจราณาเป็นพิเศษ

     สถานที่ทำงาน :

      -  89/20 หมู่ 5 ซอยหมู่บ้านทิพวัล1 ซอย21/2  ถนนเทพารักษ์  ต.บางเมืองใหม่  อ.เมือง  สมุทรปราการ 10270

     วิธีการสมัคร :

      - ส่ง resume มาทาง Email : kd_solution@hotmail.com หรือ suprakan.k@koyo-densi.sakura.ne.jp 

      หลังจากทางเราได้รับแล้วจะติดต่อกลับไป

      เพื่อนัดสัมภาษณ์อีกครั้ง