เกี่ยวกับเรา

 

 

บริษัท เคดี โซลูชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด

    บริษัทเราเป็นผู้ออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์และออกแบบแผงวงจร PCB บอร์ด อีกทั้งยังออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ต่างๆ
  เพื่อควบคุมหรือสั่งการอุปกรณ์ ไม่ว่าจะเป็นการเขียนโปรแกรมของทางฝั่งไมโครคอนโทรลเลอร์ หรือเขียนโปรแกรมทางฝั่งของ PC
  เช่นโปรแกรมเช็คบอร์ด PCB หรือโปรแกรมทดสอบการทำงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวงจรอิเล็กทรอนิกส์  โดยผู้เชี่ยวชาญทางด้าน  
  ซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ของเรา เราพยายามอย่างยิ่งเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าทุกท่านให้ดีที่สุด
                         

         ส่วนใหญ่เราจะผลิตหน่วยควบคุมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ECU และออกแบบอุปกรณ์สำหรับการพัฒนา ECU กับผู้ผลิตรถยนต์
  เนื่องจากเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์รถยนต์กำลังก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องทุกวันเราจึงได้สำรวจเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความ
  ต้องการของลูกค้าได้อย่างต่อเนื่องทันกับเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่ในปัจจุบัน

                            

  

 

วิสัยทัศน์ของเรา

          ความมุ่งมั่นและพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่งของบริษัทเราที่มีต่อลูกค้าของเราคือการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีความถูกต้องแม่นยำและมี
  ประสิทธิภาพ คุ้มค่ากับงบประมาณของลูกค้า และเรายังมุ่งเน้นในการพบปะพูดคุยกับลูกค้า เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของ
  ลูกค้า เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพและตรงต่อความต้องการของลูกค่าอย่างดีที่สุด     

    

                     

 

                

 

ข้อมูลบริษัท

ชื่อบริษัท    :    KD Solotion (Thailand) Co.,Ltd.
ก่อตั้งเมื่อ    :    13 มกราคม 2558
ทุนจดทะเบียน    :    4,000,000 บาท
กรรมการผู้จัดการ    :    คุณ โนริยูกิ นิชิดะ
กรรมการ    :    คุณ มาซามุเนะ ฮิราอิ
กรรมการ    :    คุณ ฮิโรชิ ฮาชิโนะ

                      

 

       ความร่วมมือทางธุรกิจ
  ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ pwin intertrading  

 

P-Win เสนอทางออกให้กับลูกค้าเป็นบริการครบวงจรการขาย, แนวคิดการออกแบบ, การออกแบบ 3D 2D, เครื่องจักรกล, การผลิต, การประกอบ, ติดตั้ง, และการบำรุงรักษา ตลอดจนการให้บริการโดยวิศวกรและช่างมืออาชีพ.

เว็บไซต์ : www.pwinintertrading.com

ที่อยู่ : 100/7  หมู่ 2, หนองกะขะ อ.พานทอง  จ.ชลบุรี  20160

 

  เกี่ยวกับเรา

 

บริษัท เคดี โซลูชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด

    บริษัทเราเป็นผู้ออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์และออกแบบแผงวงจร PCB บอร์ด อีกทั้งยังออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ต่างๆเพื่อควบคุมหรือสั่งการอุปกรณ์ ไม่ว่าจะเป็นการเขียนโปรแกรมของทางฝั่งไมโครคอนโทรลเลอร์ หรือเขียนโปรแกรมทางฝั่งของ PC เช่นโปรแกรมเช็คบอร์ด PCB หรือโปรแกรมทดสอบการทำงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวงจรอิเล็กทรอนิกส์  โดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ของเรา เราพยายามอย่างยิ่งเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าทุกท่านให้ดีที่สุด
             

  ส่วนใหญ่เราจะผลิตหน่วยควบคุมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ECU และออกแบบอุปกรณ์สำหรับการพัฒนา ECU กับผู้ผลิตรถยนต์เนื่องจากเทคโนโลยีเล็กทรอนิกส์รถยนต์กำลังก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องทุกวันเราจึงได้สำรวจเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างต่อเนื่องทันกับเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่ในปัจจุบัน                         

      วิสัยทัศน์ของเรา
 

  ความมุ่งมั่นและพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่งของบริษัทเราที่มีต่อลูกค้าของเราคือการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีความถูกต้องแม่นยำและมีประสิทธิภาพ คุ้มค่ากับงบประมาณของลูกค้า และเรายังมุ่งเน้นในการพบปะพูดคุยกับลูกค้า เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพและตรงต่อความต้องการของลูกค่าอย่างดีที่สุด

            
 
       

 

ข้อมูลบริษัท

ชื่อบริษัท    :    KD Solotion (Thailand) Co.,Ltd.
ก่อตั้งเมื่อ    :    13 มกราคม 2558
ทุนจดทะเบียน    :    4,000,000 บาท
กรรมการผู้จัดการ    :    คุณ โนริยูกิ นิชิดะ
กรรมการ    :    คุณ มาซามุเนะ ฮิราอิ
กรรมการ    :    คุณ ฮิโรชิ ฮาชิโนะ

 

     ความร่วมมือทางธุรกิจ
       à¸œà¸¥à¸à¸²à¸£à¸„้นหารูปภาพสำหรับ pwin intertrading
   

P-Win เสนอทางออกให้กับลูกค้าเป็นบริการครบวงจรการขาย, แนวคิดการออกแบบ, การออกแบบ 3D 2D, เครื่องจักรกล, การผลิต, การประกอบ, ติดตั้ง, และการบำรุงรักษา ตลอดจนการให้บริการโดยวิศวกรและช่างมืออาชีพ.

เว็บไซต์ : www.pwinintertrading.com

ที่อยู่ : 100/7  หมู่ 2, หนองกะขะ อ.พานทอง  จ.ชลบุรี  20160


 
              

 

  เกี่ยวกับเรา

 

 

บริษัท เคดี โซลูชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด

    บริษัทเราเป็นผู้ออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์และออกแบบแผงวงจร PCB บอร์ด อีกทั้งยังออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ต่างๆ เพื่อควบคุมหรือสั่งการอุปกรณ์ ไม่ว่าจะเป็นการเขียนโปรแกรมของทางฝั่งไมโครคอนโทรลเลอร์ หรือเขียนโปรแกรมทางฝั่งของ PC เช่นโปรแกรมเช็คบอร์ด PCB หรือโปรแกรมทดสอบการทำงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวงจรอิเล็กทรอนิกส์  โดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ของเรา เราพยายามอย่างยิ่งเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าทุกท่านให้ดีที่สุด                         

         ส่วนใหญ่เราจะผลิตหน่วยควบคุมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ECU และออกแบบอุปกรณ์สำหรับการพัฒนา ECU กับผู้ผลิตรถยนต์เนื่องจากเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์รถยนต์กำลังก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องทุกวันเราจึงได้สำรวจเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างต่อเนื่องทันกับเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่ในปัจจุบัน

                       

  

 

วิสัยทัศน์ของเรา

          ความมุ่งมั่นและพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่งของบริษัทเราที่มีต่อลูกค้าของเราคือการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีความถูกต้องแม่นยำและมีประสิทธิภาพ คุ้มค่ากับงบประมาณของลูกค้า และเรายังมุ่งเน้นในการพบปะพูดคุยกับลูกค้า เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพและตรงต่อความต้องการของลูกค่าอย่างดีที่สุด

 

                      

 

                

   

ข้อมูลบริษัท

ชื่อบริษัท    :    KD Solotion (Thailand) Co.,Ltd.
ก่อตั้งเมื่อ    :    13 มกราคม 2558
ทุนจดทะเบียน    :    4,000,000 บาท
กรรมการผู้จัดการ    :    คุณ โนริยูกิ นิชิดะ
กรรมการ    :    คุณ มาซามุเนะ ฮิราอิ
กรรมการ    :    คุณ ฮิโรชิ ฮาชิโนะ

    

 

          ความร่วมมือทางธุรกิจ
  ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ pwin intertrading  

 

P-Win เสนอทางออกให้กับลูกค้าเป็นบริการครบวงจรการขาย, แนวคิดการออกแบบ, การออกแบบ 3D 2D, เครื่องจักรกล, การผลิต, การประกอบ, ติดตั้ง, และการบำรุงรักษา ตลอดจนการให้บริการโดยวิศวกรและช่างมืออาชีพ.

เว็บไซต์ : www.pwinintertrading.com

ที่อยู่ : 100/7  หมู่ 2, หนองกะขะ อ.พานทอง  จ.ชลบุรี  20160